Monday, December 26, 2011

Эмийн жорын лавлах

“Эмийн жорын лавлах” нь зөвхөн эмч нарт төдийгүй, эмзүйч, эм найруулагч нар, анагаахын сургуулийн ахлах ангийн оюутнуудын өдөр тутмын хэрэгцээнд шаардлагатай халаасний ном болж, улмаар эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх үйлст чухал хувь нэмэр болно гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Энд  дарна уу

No comments:

Post a Comment